Artykuły w kategorii: ‘Turystyka religijna’

Rodzaje pielgrzymek

W dawnych czasach ludzi nie mieli wyboru, jeśli chodziło o rodzaj transportu, jakim poruszali się w celu odwiedzenia świętego miejsca. Wielu podróżowało pieszo, co sprawiało, że taka pielgrzymka mogła zajmować nie wiele dni, ale także wiele miesięcy. Do wyboru były również konie lub podróż drogą morską, co miało miejsce szczególnie w przypadku pielgrzymek do Ziemi Świętej. Obecnie wybór jest znacznie większy, bowiem do dyspozycji podróżnych jest jeszcze samochód lub autokar, a w przypadku miejsc wyjątkowo odległych również samolot. Dalej fenomenem są piesze wędrówki na Jasną Górę, które odbywają się w sierpniu. Wiele osób bierze w nich udział, a nie

Cele turystyki religijnej

Jak każda forma turystyki, także turystyka religijne spełnia określone cele, inne niż powszechnie z tą dziedziną życia kojarzone. Oczywiście pierwszym celem, który z tym typem podróżowania się wiąże jest motyw religijny, chęć poznania miejsc objętych kultem, chęć duchowego przeżycia, którego nie można zaspokoić w inny sposób. Na drugim miejscu warto wskazać cel krajoznawczy, który służy poznaniu danego regionu, swojego lub obcego kraju. Pielgrzymując, poznajemy historię i kulturę danego miejsca. Niejednokrotnie zdarza się, że charakter danej miejscowości związany jest bezpośrednio z obiektem kultu lub ważnymi dla wiernych wydarzeniami. W ten sposób kszta

Sezonowość

Wyjazdy turystyczne związane z religią cechują się znaczną sezonowością, co wiąże się z kalendarzem świąt i uroczystości. Najbardziej znanym tego przejawem są w naszym kraju pielgrzymki na Jasną Górę w sierpniu. Jest to zjawisko, którego nie można przeoczyć, podróżując po Polsce. Długie kolumny wiernych, przemierzające nasz kraj z pewnością rzucają się w oczy wszystkim. Dodatkowo okres wakacyjny, który jest czasem wolnym sprawia, że w tego rodzaju zorganizowanych formach wyjazdów może uczestniczyć więcej osób, młodzi mają wtedy wakacje, zarówno uczniowie jak i studenci, a starsi mają urlop. To samo dotyczy innych ważnych wydarzeń. Pod koniec maja organ

Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Free WordPress Themes Directory, Themes Gallery and Best WordPress Themes