Artykuły w kategorii: ‘Turystyka zdrowotna’

Turysta we własnym kraju

Zdarza się nierzadko, że ludzie podróżują w celu przeprowadzenia zaplanowanej operacji lub poddania się innemu rodzajowi leczenia lub upiększania nie tylko za granicą, ale również na terenie swojego kraju. Możemy wskazać dwa podstawowe motywy takich podróży. Pierwsze będą miały charakter typowo medyczny, związany z ratowaniem życia i zdrowia. Jeśli w miejscu zamieszkania dana osoba nie może skorzystać z odpowiednich zabiegów, ponieważ specjalistyczne ośrodki, wykonujące dany typ operacji znajdują się na drugim końcu Polski, wtedy też mówimy o turystyce medycznej. Zdarza się niejednokrotnie, że leczenie ma charakter cykliczny i część osób żyje pomiędzy swo

Jakość i cena

Można wskazać dwa powody, dla których ludzie decydują się na wyjazdy kwalifikowane jako turystyka medyczna. Pierwszy z nich nazwalibyśmy podążaniem za jakością lub prestiżem. Dotyczy on tych osób, które pochodzą ze słabo rozwiniętych gospodarczo regionów świata, gdzie usługi medyczne znajdują się na bardzo niskim poziomie lub nie są świadczone w formie, jakiej konsument wymaga. Tacy turyści podróżują do krajów wysoko rozwiniętych, gdzie medycyna znajduje się na wyższym poziomie i w tych krajach dokonują operacji. Dla części ludzi takie podróże mogą służyć również jako podkreślenie statusu zawodowo-społecznego. Jako drugi motyw podejmowania takich wyj

Zakres usług

Turyści, których można nazwać turystami medycznymi mają jasno określone wymagania i coraz większe potrzeby. Zakres wykonywanych za granicą usłu jest szeroki, począwszy od porad i konsultacji lekarskich, a skończywszy na poważnych zabiegach chirurgicznych. Jednym z najważniejszych działów turystyki medycznej jest właśnie chirurgia plastyczna, która obejmuje wiele specjalistycznych zabiegów, wśród których do najbardziej popularnych zaliczamy korekcję nosa, odsysanie tłuszczu, powiększenie i modelację piersi, korekcję wad wrodzonych, a coraz częściej także chirurgię bariatryczną, czyli leczenie skrajnej otyłości. Do popularnych zabiegów należą również te, kt

Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Free WordPress Themes Directory, Themes Gallery and Best WordPress Themes