Artykuły w kategorii: ‘Polskie szlaki turystyczne’

Szlak Architektury Drewnianej

Bardzo ciekawym szlakiem turystycznym w Polsce, który jest związany z historią i architekturą jest Szlak Architektury Drewnianej. Jest to szlak samochodowy, który wiedzie przez takie województwa, jak województwo małopolskie, podkarpackie śląskie oraz świętokrzyskie. Szlak skupia się głównie na wsiach, które to zachowały w swoich zabudowaniach zadziwiające i piękne okazy architektoniczne, które były wykonane z drewna. W ten sposób prócz historii i architektury, możemy również doświadczyć kultury, jak i sztuki ludowej, która jest nierozerwalnie złączona z polską wsią. Dzięki temu szlakowi mamy możliwość zobaczyć kościoły, dworki, chałupy, cerkwie, jak i k

Drogi św. Jakuba

Jeśli jesteśmy zainteresowani szlakami turystycznymi, które mają charakter sakralny, warto zwrócić uwagę na tak zwane Drogi świętego Jakuba. Czyli trasy pielgrzymek do miejsca, w którym według podań znajduje się miejsce pogrzebania świętego Jakuba, który był apostołem. Choć główna część tego szlaku wiedzie w północno-zachodniej części Hiszpanii i prowadzi do katedry w Santiago de Compostela, to i w Polsce odnaleźć możemy trasy szlaków pieszych, którymi pielgrzymi zmierzali do tego świętego dla nich miejsca. W Polsce wytyczonych jest kilkanaście szlaków, które należą do całej sieci europejskich szlaków Drogi świętego Jakuba. Wymienić należy z całą

Mały Szlak Beskidzki

Kolejnym pieszym szlakiem, jaki mają do zaoferowania polskie góry, jest wiodący przez Beskidy Mały Szlak Beskidzki. Szlak ten oznaczony jest kolorem czerwonym. Wiedzie przez województwo śląskie i małopolskie, a jego długość wynosi sto trzydzieści siedem kilometrów. Zalicza się go jako czwarty, jeśli chodzi o długość trasy, szlak, jaki znajduje się w polskich Karpatach. Mały Szlak Beskidzki zaczyna się w Straconce, która znajduje się w Bielsku-Białej i zalicza się do Beskidu Małego, a kończy w okolicach Lubonia Wielkiego, już w Beskidzie Wyspowym. Trasa szlaku jest niejako uzupełnieniem Głównego Szlaku Beskidzkiego, gdyż wiedzie przez te części polskich Beskid

Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Free WordPress Themes Directory, Themes Gallery and Best WordPress Themes